Rozszerzanie możliwości partycypacji obywatela w kluczowych decyzjach dotyczących jego regionu, to coraz częstszy sposób, jakim władza lokalna stara się zwiększyć zaufanie do swojej instytucji. Najczęściej stosowaną formą jest budżet obywatelski, który stwarza mieszkańcowi danego rejonu możliwość wypowiedzenia się w sprawie inwestycji, jakie samorząd powinien poczynić. Sprawdźmy, kiedy i gdzie idea budżetu obywatelskiego może wejść w życie.
http://budzet-obywatelski.pl/

Na czym polega budżet obywatelski?

Budżet obywatelski jest inicjatywą, która ma za zadanie zaktywizować obywatela do samostanowienia o losach swojego otoczenia. Zakłada możliwość głosowania mieszkańców danego rejonu na pewne propozycje inwestycji samorządowych. Inicjatywy, które zdobędą największą ilość głosów, zostaną zrealizowane. To realna szansa na bezpośredni udział obywatela w planowaniu wydatków władzy lokalnej. Oczywiście, projekt zakłada możliwość wyboru sposobu spożytkowania jedynie pewnego procenta budżetu, nie zaś całej puli.

Kto może ubiegać się o taką inicjatywę?

Budżet obywatelski to inicjatywa, która kierowana jest zarówno do miast, jak i gmin wiejskich. Przyjęcie projektu jest niezwykle proste, nie wymaga wprowadzania żadnych nowych uchwał, czy zmiany prawa. Możliwość zaistnienia takiej inicjatywy w danym samorządzie zależy jedynie od decyzji najwyższego przedstawiciela lokalnej władzy. Pierwszym krokiem, który może prowadzić ku aprobacie pomysłu wprowadzenia budżetu obywatelskiego, jest spotkanie z radnymi i naszkicowanie pomysłu współpracy.