Profesjonalne zarządzanie w gastronomii realizowane może być za pośrednictwem innowacyjnych systemów informatycznych, które integrują wszystkie potrzebne informacje, kontrolują czas i jakość obsługi wszystkich klientów. Kluczową kwestią okazuje się poprawa jakości obsługi w krytycznych warunkach znacznego obłożenia lokalu i konieczności obsługi wszystkich gości na najwyższym poziomie. W tej sytuacji dochodzić może do powstawania wielu niepotrzebnych błędów. Można ich uniknąć, wdrażając nowoczesne rozwiązania z zakresu zarządzania lokalem gastronomiczne.

Słowo klucz: automatyzacja

Nieważne, czy ma się do czynienia z restauracją, czy z fabryczną linią produkcyjną. Tu i tu istotna jest płynność pracy, dynamika oraz utrzymywanie wysokiej wydajności. Automatyzacja pewnych czynności pozwala na zachowanie wysokiej jakości, skrócenie czasu obsługi oraz zmniejszenie uciążliwości pracy dla personelu. Szczególnie ważne jest to dla pracowników najbardziej dynamicznie pracujących w lokalu gastronomicznym: kelnerów oraz personelu kuchennego.
Nowoczesne zarządzanie w gastronomii stawia również na ciągły monitoring jakości, czasu oraz efektywności pracy całego personelu. Porównywanie wyników z poprzednimi okresami pozwala optymalizować pracę całej załogi i sprawić, aby pobyt klientów w restauracji nie był tylko i wyłącznie satysfakcjonujący.

System zarządzania w obsłudze kelnerskiej

Odwiedzając jakikolwiek lokal gastronomiczny bardzo łatwo się przekonać o trudnym charakterze pracy kelnerów. Olbrzymie zamieszanie, masa zamówień i konieczność posiadania oczu dookoła głowy nie ułatwiają pracy i tym samym utrzymania wysokiej jakości oraz optymalizacji czasu obsługi klientów. Pomagać w tym mogą systemy informatyczne, które nawet w ferworze sobotniego wieczoru są w stanie przypominać o pewnych podstawowych czynnościach związanych z obsługą, jak podanie kart, zebranie zamówień, rozliczenie rachunków i posprzątanie stolika. System jest zintegrowany jednocześnie z kuchnią, co maksymalizuje sprawność wydawania posiłków przez personel kelnerski.
Każdy z kelnerów wykorzystujący odpowiedni system informatyczny ma na bieżąco możliwość adnotowania zamówień, które są na bieżąco rozliczane. Klient otrzymuje na sto procent poprawny rachunek.
Bardzo ważnym elementem dla jakości obsługi jest również kontrola czasu i przypominanie o podstawowych czynnościach. Od momentu wyboru stolika czas obsługi i pobytu jest monitorowany. Kelner otrzymuje jednocześnie przypomnienia o mijającym czasie na podanie kart, zebranie zamówień, czy ewentualne dobranie kolejnych potraw do zamówienia albo jego finalnego rozliczenia. System przypomni kelnerowi o konieczności posprzątania stolików. Całość czasu obsługi jest optymalizowana do panujących aktualnie w danej porze warunków obłożenia lokalu.

Zarządzanie w przygotowaniu posiłków

Atutem systemów informatycznego zarządzania w gastronomii okazuje się szybka komunikacja pomiędzy kelnerami a kuchnią. Monitory i komputery zlokalizowane w obrębie kuchni wyświetlają aktualne zamówienia, pozostały czas, łączny czas oczekiwania oraz wyraźnie wypunktowują dodatkowe życzenia gości, aby nic nie zostało pominięte. Szczególnie ułatwia to obsługę klientów z nietolerancjami pokarmowymi oraz alergiami, w tym małych dzieci.
Wydanie posiłku sygnalizowane może być kliknięciem na ekranie dotykowym określonego zamówienia.
Jednocześnie na bieżąco w systemie zgłaszać można zakończenie wydawania określonych dań oraz zapotrzebowania na pilne dostawy produktów.

Optymalizacja z punktu widzenia menadżera

Kadra zarządzająca również może skorzystać na zastosowaniu systemów informatycznych. Szczególnie pozytywnym aspektem systemów informatycznych jest zarządzanie w gastronomii na odległość. Menadżerowie i właściciele mogą uzyskiwać informacje na temat ruchu w lokalu, ilości gości, najpopularniejszych dań oraz wyników finansowych. Również monitorowani są pracownicy, poprzez estymację średniego czasu obsługi, wartości zamówienia etc. Pozwala to tym samym podnosić jakość, skracać czas obsługi, dostosowywać ofertę do preferencji i nagradzać najlepszych pracowników. Dostęp do informacji można uzyskać, korzystając z komputera, tabletu lub specjalnej aplikacji mobilnej na telefonie komórkowym.

Na tle powyższych przykładów dokładnie widać, że informatyzacja w branży gastronomicznej daje wiele korzyści. Warto się z tym zainteresować i wdrożyć takie rozwiązania do swoich lokalów już dzisiaj. Jest to doprawdy wyjątkowa formuła podnosząca jakość obsługi i pozwalająca stale dostosowywać lokal do oczekiwań klientów.