Problemy współczesnego świata mogą się czasem wydawać nie do rozwiązania. Jednym z nich jest np. ten dotyczący ekologizmu. Od rewolucji przemysłowej w XIX wieku człowiek zdecydowanie za bardzo eksploatuje planetę. Ogromna emisja gazów cieplarnianych może zmienić nasz klimat w trudny do przewidzenia sposób. Różne rejony świata stają się coraz bardziej zaśmiecone. Problemów tego typu jest wiele. Cierpi cała planeta i wszystkie żyjące na niej stworzenia.

Świadomość szkód środowiskowych

Na szczęście, każde kolejne pokolenie wydaje się być bardziej świadome zagrożeń płynących z nieszanowania środowiska. Powstaje coraz więcej inicjatyw, których uczestnicy dowodzą, że cały czas można poprawić sytuację. Kluczem wydaje się być niestandardowe myślenie i szukanie kreatywnych rozwiązań dla wszystkich problemów. Oczywiście pamiętając o tych standardowych, które również mogą być słuszne. Warto nie zapominać o babcinych sposobach sprzątania, które często były bardzo ekologiczne. Prostych radach o używaniu kubka do mycia zębów, zastępowaniu kąpieli w wannie prysznicem. Cały czas cieszy nas widok uczniów, którzy w Dzień Ziemi sprzątają lasy oraz obecność innych proekologicznych projektów w szkołach.

Śmieciowy surowiec

Ale należy do tego wszystkiego dodać coś nowego. Afrykańczycy np. udowodnili, że śmieci mogą służyć za naprawdę dobry surowiec. Mieszkańcy regionów, które powoli zamieniały się w wysypiska zdecydowali się wybudować domy z butelek! Zamiast z załamanymi rękami patrzeć, jak świat Zachodu zatruwa ich kontynent postanowili jak najlepiej wykorzystać tę sytuację. Być może właśnie nią inspirowały się osoby, które zaprojektowały w Poznaniu plac zabaw z nakrętek. Ich przykład pokazał, że szkolne akcje polegające na zbieraniu tychże nakrętek rzeczywiście mają sens. Teraz dzieci mogą się bawić z poczuciem, że nie szkodzą środowisku.

Jak widać, w społeczeństwach wzrasta świadomość ekologiczna. Różne inicjatywy i projekty pokazują, że uczestnicząc, czy namawiając dzieci do udziału w różnych akcjach można choć trochę przyczynić się do budowy lepszego świata. Jednym z nich na pewno jest plac zabaw z nakrętek.